uvodni_obrazek
IČ - 22880356     Číslo účtu: 246493212/0300 (ČSOB)     e-mail: info@ofsberoun.cz
 
ÚVOD AKTUALITY VÝKONNÝ VÝBOR SEKRETARIÁT KOMISE KLUBY STADIONY FOTOGALERIE PARTNEŘI ODKAZY VALNÁ HROMADA RŮZNÉ GDPR PŘEHLED AKCÍ 
<< Červenec 2021>>
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

VALNÁ HROMADA

VH OFS Beroun 2013
Volební Valná hromada OFS Beroun - sobota 26. ledna 2013 - 14:00 hodin - Zdice - Společenský dům (bývalá sokolovna)

 

Předsedou opět zvolen Jan Knotek,
novicem ve výkonném výboru František Vršecký

Společenský dům ve Zdicích byl v sobotu dějištěm volební Valné hromady OFS Beroun na funkční období 2013 – 2017. Na Valnou hromadu bylo pozváno celkem 75 delegátů a hostů a do budovy bývalé sokolovny se nakonec sjelo celkem 61 účastníků. Z počtu 52 pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím se Valné hromady nezúčastnili zástupci čtyř klubů OFS Beroun (Chaloupky, Chrustenice, Mořinka a Vižina).
Všechny přítomné přivítal stávající předseda OFS Jan Knotek. Za předsedajícího byl  navržen a také schválen Ivan Marx, který vzápětí průběh Valné hromady řídil. Po schválení návrhu jednacího řádu a jednotlivých komisí proběhly samotné volby do jednotlivých svazových orgánů:
Jan Knotek byl jediným kandidátem na post předsedy a plénum ho ve veřejné volbě jednoznačně zvolilo, když mandátní lístek zvedlo všech 48 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím! Poté následovaly již volby tajné a to do výkonného výboru a poté do revizní komise okresního fotbalového svazu v Berouně. Obě volby rozhodly o pořadí kandidátů již v prvním kole s těmito výsledky:

Volba do VV (46 platných hlasovacích lístků, 2 neplatné hlasovací lístky):

46 hlasů – Pecka Vlastimil (ID – 55110034 – návrh TJ FC Freyburg Trubín)
39 hlasů – Pergler Radek (ID – 56070176 – návrh FK Stejstav Hýskov)
36 hlasů – Sýkora Ivan (ID – 47060050 – návrh SK Cembrit Beroun-Závodí)
33 hlasů – Hůla Petr (ID – 64060384 – návrh SK Tlustice)
33 hlasů – Vršecký František (ID – 56100310 – návrh FK Hořovicko)
26 hlasů – Marx Ivan (ID – 50060104 – návrh ČL-U Beroun)
23 hlasů – Matoušek Petr (ID – ID – 74090009 – návrh FK Svatá)
15 hlasů – Dolenský Pavel (ID – 75031594 – návrh TJ Chodouň)
  6 hlasů – Vlachopulos Achiles (ID – 61040181 – návrh ČL-U Beroun)

Pozn.: modře uvedení byli zvoleni do Výkonného výboru OFS Beroun

Volba do RK (43 platných hlasovacích lístků, 4 neplatné hlasovací lístky):
41 hlasů – ing. Setnička Josef (ID – 44060027 – návrh SK Cembrit Beroun-Závodí)
41 hlasů – Kadeřábek Lukáš (ID – 81121302 – návrh SK Březová 08)
40 hlasů – Čapek Viktor (ID – 64060505 – návrh FK Stejstav Hýskov)

Pozn.: všichni uvedení byli zvoleni do Revizní komise OFS Beroun

Své role se v roli předsedy volební komise bravurně zhostil Miloslav Kratochvíl (Vysoký Újezd), kterému v této komisi vydatně a precizně pomáhali navržení a rovněž schválení členové Richard Matějka (Nižbor), Vojtěch Vaněk (Hořovicko), Zdeněk Anýž (Zaječov) a Filip Vondrák (Žebrák). Navržená a schválená Mandátová komise pracovala pod taktovkou Václava Zavadila (Stašov) se členy Ladislavem Hemrem (Běštín) a Otto Falcem (Svatá). Schválené usnesení valné hromady přednesl předseda Návrhové komise Ludvík Žižka (Broumy), kterému pomáhali navržení a také schválení členové Josef Míchal (Kublov) a Tomáš Břížďala (Zadní Třebaň). Jako host s krátkým příspěvkem vystoupil Přemysl Landa s Krajského úřadu Středočeského kraje. Krátce po šestnácté hodině staronový předseda Jan Knotek Valnou hromadu ukončil a delegáti se rozjeli s čerstvými informacemi do svých klubů.
-pm-

 

 

INFORMACE před VH:

Kandidátní listina - SEZNAM kandidátů (vč. bydliště) na jednotlivé funkce:

Kandidáti na předsedu OFS:
KNOTEK Jan (Tetín)

Kandidáti do VV OFS:
DOLENSKÝ Pavel (Chodouň)
HŮLA Petr (Tlustice)
MATOUŠEK Petr (Svatá)
MARX Ivan (Beroun)
PECKA Vlastimil (Beroun)
PERGLER Radek (Hýskov)
SÝKORA Ivan (Beroun)
VLACHOPULOS Achiles (Beroun)
VRŠECKÝ František (Beroun)

Kandidáti do RK OFS:
ČAPEK Viktor (Hýskov)
KADEŘÁBEK Lukáš (Broumy)
ing. SETNIČKA Josef (Beroun)

Poznámka: návrhy výše uvedených kandidátů splnily podmínku termínu odevzdání - t.j. 18. ledna 2013 (při poštovním doručení pak s razítkem podání do 16. ledna 2013).

Všechny potřebné informace či dokumenty byly zaslány sekretářům jednotlivých klubů.
Dokumenty k VH najdete v sekci DOKUMENTY (v levém MENU)

Do klubů byly zaslány DELEGAČNÍ LISTY na VH. Věnujte náležitou pozornost správnému vyplnění a potvrzení tohoto listu, který bude požadován již při prezenci na VH..  

Program volební Valné hromady OFS Beroun
26. ledna 2013 – 14:00 hodin – Zdice – Společenský dům
  1.       Zahájení
  2.       Volba předsedajícího
  3.       Schválení jednacího řádu
  4.       Schválení mandátové, volební a návrhové komise
  5.       Zprava o činnosti VV včetně hospodaření
  6.       Zprava revizní komise
  7.       Diskuse k bodům 5. a 6.
  8.       Volby nových orgánů OFS
            a)  volba předsedy
            b)  volba členů výkonného výboru
            c)  volba členů revizní komise
  9.       Usnesení
10.       Závěr

 

Návrh jednacího řádu Valné hromady OFS Beroun

Článek 1 

1.       Na valnou hromadu OFS Beroun (dále jen VH) vysílají po 1 delegátu všechny kluby, které mají sídlo na území okresu Beroun. VH se nemají právo účastnit kluby, které jsou podle čl. 6 odst. 4 stanov FAČR začleněny do sousedního okresu.
2.       Delegáty s hlasem rozhodujícím podle odst. 1 jsou statutární zástupci klubů – členové FAČR podle jejich stanov (u občanských sdružení) popř. zakladatelských dokumentů (u obchodních společností).
3.       Vysílající klub je povinen na delegačním lístku potvrdit podpisy dvou statutárních představitelů, že delegát je statutárním zástupcem klubu a uvést jeho ID.

Článek 2
 

1.       VH je schopna jednat, usnášet se a volit, pokud je na ní platně přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím.
2.       K přijetí rozhodnutí VH  je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. Hlasuje se veřejně zdvižením delegačního listu (netýká se voleb).
3.       VH se dále účastní členové VV OFS, členové RK, předsedové všech komisí a sekretář OFS, a to s hlasem poradním.
4.       VH se mají právo zúčastnit jako hosté delegovaní zástupci KFS a FAČR. VV OFS může pozvat i další hosty.

Článek 3
 

1.       Valná hromada volí předsedajícího. Tuto funkci může vykonávat delegát s hlasem rozhodujícím či poradním. Nemůže ji však vykonávat osoba kandidující na funkci předsedy OFS.
2.       Předsedající řídí VH podle schváleného programu a uděluje slovo jednotlivým delegátům a hostům.

Článek 4
 

1.       VH volí předsedu a další 2 členy mandátové komise, předsedu a 2 členy návrhové komise a předsedu a 4 členy volební komise, vždy z řad delegátů s hlasem rozhodujícím.
2.       Mandátová komise ověřuje platnost delegačních lístků (mandátů). V případě, že shledá, že delegační list vyslaného delegáta neodpovídá stanovám FAČR a tomuto jednacímu řádu, prohlásí jeho mandát za neplatný s tím, že tento delegát se může obrátit na valnou hromadu, aby přijala konečné rozhodnutí. Mandátová komise podává zprávu o počtu přítomných delegátů a hostů.
3.       Návrhová komise předkládá valné hromadě návrhy na usnesení. Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou předkládat návrhy na usnesení prostřednictvím návrhové komise.
4.       Činnost volební komise se řídí volebním řádem valné hromady OFS, schváleným výkonným výborem FAČR.

Článek 5

1.       Delegát s hlasem rozhodujícím má právo vystoupit v diskusi k jednotlivým bodům programu. K jednomu bodu programu může každý delegát vystoupit jen jednou, délka jeho vystoupení přitom nesmí přesáhnout 3 minuty. Výjimku může na požádání učinit předsedající, s jehož souhlasem mohou vystoupit i hosté a kandidáti na funkci předsedy, pokud nejsou delegáty.
2.       Předsedající může diskutujícím odejmout slovo pouze po předchozím upozornění, a to v případech, kdy diskutující přes upozornění překročí délku vystoupení nebo se zcela odchyluje od projednávaného programu či hrubým způsobem uráží přítomné.
3.       Delegáti s hlasem rozhodujícím mohou k projednávaným bodům programu vznášet faktické poznámky; k návrhu na usnesení mohou vznášet pozměňovací či doplňovací návrhy.
4.       Delegát je povinen zúčastnit se celého průběhu jednání. Delegáti, kteří se rozhodnou opustit jednání VH, jsou povinni toto nahlásit mandátové komisi. 

21.12. 2012
VV OFS Beroun

 

stránka: 1 2 3 4 5 6 7 8
Hledání


Přihlášení
   přihlašovací jméno:
   heslo:
 

ÚŘEDNÍ DESKA INFO
z klubů
budova

facr

Počasí

hledame

 
OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN, V Hlinkách 650/25, 266 01 Beroun | tel.: 737 318 428 | e-mail: info@ofsberoun.cz | webmaster@ofsberoun.cz | admin..